Propagowanie badań skóry

Zapraszamy do zapoznania się z programem Programu Profilaktyki Nowotworowej Skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

O programie

W wyniku prowadzonych w ramach projektu badań oraz działań edukacyjno-świadomościowych zakłada się wzrost poprawy stanu zdrowia społeczeństwa zamieszkałego w województwie Łódzkim w sposób optymalny tj. na poziomie edukacji mieszkańców, profilaktyki i wczesnego rozpoznawania nowotworów skóry. Założenie objęcia programem także osób z mniejszych miast i wsi ma na celu wyrównanie dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Artykuły

Co u nas znajdziesz?

Badania skóry

Badania skóry prowadzone są dla mieszkańców całego województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem małych miast i wsi. Grupą docelową są osoby w dwóch przedziałach wiekowych: 18- 39 oraz 40-64 lat.

Diagnostyka onkologiczna

Urządzenia i diagnostyka onkologiczna obejmują szereg badań , które pomagają wykryć na wczesnym etapie zmiany podejrzane, a tym samym rozpocząć leczenie nowotworów skóry w stadium możłiwie najmniej inwazyjnym.

women-doctor-370x498.png

Dermatoskopia

Dermoskopia może pomóc w wykryciu szerokiego zakresu problemów skórnych, w tym: rozróżnianie nowotworów łagodnych i złośliwych. Zmiany nowotworowe, w tym czerniak, rak podstawnokomórkowy, kolczystokomórkowy, rak z komórek Merkla ze zmianami łagodnymi takimi jak np. brodawki łojotokkowe. łagodne zmiany barwnikowe, naczyniaki, włókniaki skórne i rogowacenie łojotokowe.

Współpraca

Zachęcamy również do uczestnictwa w projekcie specjalistów z branż beauty, kosmetyki oraz rehabilitacji, mogących propagować profilaktykę nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka.

Jeżeli potrzebujesz informacji telefonicznie skontaktuj się z nami.

W celu uzyskania szczegółowych infomarcji zachęcamy do kontaktu.

Numer telefonu na bezpłatne badania dla osób w wieku:

- 18-39 +42 678-20-57

- 40-64 +42 633-20-20

Często zadawane pytania

Możliwe jest darmowe wykonanie wideodermatoskopii lub dermatoskopii u osób w wieku 18-64. Warunkiem to zamieszkanie w województwie łódzkim, lub podejmowanie pracy nauki na jego terenie.

Charakterystyczne objawy czerniaka jednego z najczęstszych nowotworów skóry to: owrzodzenie, świąd, krwawienie lub zaczerwienienie wokół znamienia. W przypadku czerniaka – jak w rzadko którym nowotworze – wykrycie choroby na wczesnym etapie może być wynikiem regularnej samokontroli i znajomości objawów czerniaka.

Do najważniejszych cech nowotworu złośliwego  należą naciekanie i niszczenie okolicznych tkanek oraz zdolność do dawania przerzutów. Te dwie główne cechy nowotworu: naciekanie i przerzuty, ostatecznie decydują o losie chorego. Nowotwór łagodny z reguły nie nacieka okolicznych tkanek i nie daje przerzutów.